Lập dàn ý cho đề bài: Hiện tượng nữ sinh ăn mặc sexy trong xã hội ngày nay.

A, Mở bài: -Giới thiệu nét truyền thống văn hóa ăn mặc, trang phục tuyền thống…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Giải thích câu nói của Bác Hồ “Có tài mà không có đức là người vô dụng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

A, Mở bài: Trong xã hội hiện đại ngày nay đối với mỗi một thanh thiếu…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý bình luận câu nói: Làm việc tránh cho ta ba cái hại to: sự buồn, sự mắc vào các tật xấu, sự túng bấn.

Mở bài: + Trong cuộc sống chúng ta cần phải luôn luôn trau dồi không chỉ…

Quy luật của tình yêu – châm ngôn hay.

Quy luật của tình yêu – châm ngôn hay. Siêu tầm những câu châm ngôn hay…

Yêu mới ghen – châm ngôn hay và ý nghĩa.

Yêu  mới ghen – châm ngôn hay và ý nghĩa. Khi ta ghen là ta đang…

Mối tình bất diệt – châm ngôn hay về tình yêu.

Mối tình bất diệt – châm ngôn hay về tình yêu. Tình yêu bất diệt là…

Tâm hồn khi yêu – châm ngôn hay nhất về tình yêu.

Tâm hồn khi yêu – châm ngôn hay nhất về tình yêu. Siêu tầm những câu…

Vì người mình yêu – châm ngôn hay nhất về tình yêu.

Vì người  mình yêu – châm ngôn hay nhất về tình yêu. Yêu là vì người…

Tâm hồn khi yêu- châm ngôn hay và ý nghĩa.

Tâm hồn khi yêu- châm ngôn hay và ý nghĩa. Siêu tầm những câu châm ngôn…

Châm ngôn hay về tình yêu – tình yêu hoàn hảo.

Châm ngôn hay về tình yêu – tình yêu hoàn hảo. Chia sẻ những câu châm…