Cảm nhận nét đặc sắc ở câu thơ thứ 7 trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

Cảm nhận nét đặc sắc ở câu thơ thứ 7 trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

bài thơ đồng chí

Bài thơ ” Đồng chí” của Chính Hữu ca ngợi tình cảm cao đẹp của những người lính anh bộ đội cụ Hồ trong đó tính hàm xúc của bài thơ được đặc biệt thể hiện ở dòng thơ thứ 7 trong bài thơ ” Đồng chí“, dòng thơ chỉ có một từ kết hợp với dấu chấm than, đứng riêng thành một dòng thơ và có ý nghĩa biểu cảm lớn, nhấn mạnh tình cảm mới mẻ thiêng liêng – tình đồng chí. Đây là tình cảm kết tinh từ mọi cảm xúc, là cao độ của tình bạn, tình người, có nghĩa được bắt nguồn từ những tình cảm mang tính truyền thống, đồng thời là sự gắn kết của bài thơ, nó là bản lề khẳng định khép lại cơ sở hình thành tính đồng chí của sáu câu thơ trước, còn với những câu thơ phía sau là sự mở rộng, sự triển khai biểu hiện cụ thể của tình đồng chí, với ý nghĩa đặc biệt như vậy nên dòng thơ thứ 7 đã được lấy làm nhan đề cho bài thơ ” đồng chí” của Chính Hữu, Cảm nhận nét đặc sắc ở câu thơ thứ 7 trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu.

Xem thêm:

Từ khóa tìm kiếm bởi google: 

câu thơ thứ 7 trong bài thơ đồng chí. câu thơ thứ 7 bài đồng chí, câu thơ thứ 7 trong bài đồng chí, câu thơ thứ 7 của bài thơ đồng chí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *