Cảm nhận của em về nhan đề của đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

Cảm nhận của em về nhan đề của đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

chị Dậu

Xem thêm:

Tác phẩm ” tắt đèn” là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Ngô Tất Tố. Chương XVIII cuả tác phẩm được đặt với nhan đề” tức nước vỡ bờ”. Nhan đề này là một câu thành ngữ trong dân gian phản ánh một quy luật ở đời. Đó là ” tức nước vỡ bờ” có tức nước thì mới vỡ bờ, ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Trong đoạn trích này, hình ảnh của  chị Dậu càng khẳng định tính đúng đắn của quy luật xã hội này. Chị bị dồn đến chân tường uất ức cao độ bị đẩy mức đường cùng vì vậy chị phải vùng dậy đứng lên đấu tranh và chị đã chiến thắng. Từ đó, nhan đề như muốn khẳng định người nông dân lao động trong xã hội Việt Nam vốn hiền lành, tháo vát, nhẫn nhục nhưng nếu bị đẩy đến cùng thì họ sẽ vùng lên chống cự để đòi lại chân lý lẽ phải. Như vậy, chỉ bằng một nhan đề gồm bốn chữ ” tức nước vỡ bờ” ngắn gọn nhưng đã góp phần vào lời khẳng định rõ ràng về quy luật xã hội.  Con đường sống của quần chúng nhân dân bị  áp bức bóc lột chỉ có thể là con đường đấu tranh để giải phóng, họ không còn con đường nào khác để sống trong xã hội.

Từ khóa tìm kiếm:

giải thích nhan đề đoạn trích tức nước vỡ bờ, ý nghĩa nhan đề đoạn trích tức nước vỡ bờ

Nguồn: Cảm nhận của em về nhan đề của đoạn trích ” tức nước vỡ bờ” của Ngô Tất Tố.

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn