Bài 2: Giải bài tập tập hợp các số tự nhiên – Toán 6 tập 1

Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên

Giải bài tập bài 2: Tập hợp các số tự nhiên trong sách toán 6 tập 1. Giải đầy đủ bài tập trong sách giáo khoa Toán 6

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

Giải bài 6 trang 7 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

a) Số tự nhiên liền sau của:

  • số 7 là số 8
  • số 99 là số 100
  • số a (a ∈ N) là số a +1

b) Số tự nhiên liền trước của:

  • số 35 là số 34
  • số 1000 là số 999
  • số b (b ∈ N*) là số b-1

Lưu ý: Vì b thuộc N* nên b ≠ 0 do đó b mới có số liền trước. Còn nếu b thuộc N nghĩa là b có thể bằng 0 thì khi đó b không có số liền trước.

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

Giải bài 7 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Lời giải

Theo đề bài ta có:

a) A là tập hợp các số tự nhiên x lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16. Do đó:

A = {13, 14, 15}

b) B là tập hợp các số tự nhiên x khác 0 (tập N*) và nhỏ hơn 5. Do đó:

B = {1, 2, 3, 4}

c) C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 13 và nhỏ hơn hoặc bằng 15. Do đó:

C = {13, 14, 15}

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài 8: Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Lời giải


– Các số tự nhiên không vượt quá 5 (tức là các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 5) là các số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do đó ta có thể viết tập hợp A như sau:

  • Cách 1: Liệt kê các phần tử A = {0, 1, 2, 3, 4}
  • Cách 2: Tính chất đặc trưng A = {x ∈ N | x ≤ 5}

– Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A:

Giải bài 8 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Giải bài 9 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài 9: Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

…. , 8

 

a , ….

Lời giải

Để có hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống số liền trước của số 8: là số 7

7 , 8

 

Điền vào chỗ trống số liền sau của số a: là số a + 1

a , a + 1

Giải bài 10 trang 8 SGK Toán 6 Tập 1

Bài 10: Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

…. , 4600 , ….


…. , …. , a

Lời giải

Để có hai số tự nhiên liên tiếp giảm dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống bên trái số liền sau của 4600: là số 4601; vào chỗ trống bên phải số liền trước của 4600: là số 4599

4601 , 4600 , 4599


– Điền vào hai chỗ trống bên trái 2 số liền sau của a: lần lượt là 2 số a + 2a + 1

a + 2 , a + 1 , a

Trên đây là bài giải đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa Bài 2 toán 6 tập 1

Tìm kiếm từ khóa:

Tập hợp các số tự nhiên

Giải bài tập Tập hợp các số tự nhiên

Tập hợp các số tự nhiên toán 6

Nguồn: https://chuyenvan.net/bai-2-giai-bai-tap-tap-hop-cac-tu-nhien-toan-6-tap-1.html

Về tác giả

Thích văn học, sưa tầm các bài văn hay và triết lý cuộc sống. Đây là lí do tôi tạo ra Website này. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn để website được phát triển hơn