2 bài văn tóm tắt truyền thuyết con Rồng cháu Tiên chọn lọc

Tóm tăt truyền thuyết con Rồng cháu Tiên văn học lớp 6

Dưới đây là 2 bài văn mẫu tóm tắt về truyền thuyết con Rồng cháu Tiên trong học kì I lớp 6.

Bài văn mẫu 1: Kể tóm tắt truyện con rồng cháu tiên

Ngày xưa ở Lạc Việt có một vị thần nòi rồng gọi là Lạc Long Quân, sống ở dưới nước, thỉnh thoảng lên cạn trừ bọn yêu quái và dạy dân trồng trọt. Ở vùng núi cao bấy giờ có nàng Âu Cơ tuyệt trần nghe tiếng miền đất Lạc thần đã tìm đến thăm. Âu Cơ, Lạc Long Quân gặp nhau và trở thành vợ chồng. Âu Cơ có mang, sinh ra cái bọc trăm trứng nở ra 100 người con khôi ngô khỏe mạnh. Vì không quen sống ở cạn nên Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển – Âu Cơ đem 50 con lên núi, dặn nhau không bao giờ quên lời hẹn. Người con trưởng theo Âu Cơ lên làm vua lấy hiệu Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, mười mấy đời truyền nối không thay đổi. Bởi sự tích này mà người Việt Nam khi nhắc đến nguồn gốc của mình thường xưng là con Rồng cháu Tiên. (Hết)

Baì văn mẫu 2 – Kể tóm tắt truyện con rồng cháu tiên

Ngày xửa ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Trong một lần lên cạn giúp dân diệt trừ yêu quái, Lạc Long Quân đã gặp và kết duyên cùng nàng Âu Cơ vốn thuộc dòng họ Thần Nông, sống ở vùng núi cao phương Bắc.

Sau đó Âu Cơ có mang và đẻ ra cái bọc một trăm trứng. Sau đó, bọc trứng nở ra một trăm người con. Vì Lạc Long Quân không quen sống trên cạn nên hai người đã chia nhau người lên rừng, kẻ xuống biển, mỗi người mang năm mươi người con.

Người con trưởng theo Âu Cơ, được lên lên làm vua, xưng là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Khi vua cha chết thì truyền ngôi cho con trưởng, từ đó về sau, cứ cha truyền con nối đến mười tám đời, đều lấy hiệu là Hùng Vương. (Hết)

Trên đây là 2 bài văn tóm tắt về tác phẩm con Rồng cháu tiên trong chương trình văn lớp 6. Hy vọng các em sẽ đạt điểm cao sau khi tham khảo 2 bài viết trên.

Tìm kiếm Google:

Tóm tắt tác phẩm con Rồng cháu Tiên

Bài văn hay tóm tắt tác phẩm con Rồng cháu Tiên

Tóm tắt con Rồng cháu Tiên văn lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *