Tổng hợp 30 stt tâm trạng buồn về tình yêu và cuộc sống

Mỗi con người sống trên thế giới thực tại này, sẽ luôn có nhiều niềm vui…

Dàn ý người lái đò sông đà hay nhất

Dàn ý người lái đò sông đà hay nhất 1.Hoàn cảnh sáng tác: + Người lái…

Đề bài: Em hãy lập dàn ý Nghị luận xã hội về lòng tự trọng

Mở bài: + Trong cuộc sống ngoài việc học hỏi và trau dồi tri thức, con…

Em hãy lập dàn ý bài: Phân tích bài thơ “Giải đi sớm” của Hồ Chi Minh.

A, Mở bài: – Tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh được ra…

Đề bài: Em hãy Lập dàn ý để phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử

Mở bài: Đây Thôn Vĩ Dạ là tác phẩm xuất sắc của Hàn Mạc Tử, tác…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích bài thơ “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi.

A, Mở bài – Đây là một bài thơ hay của Nguyễn Đình Thi và của…

Đề bài: Anh/chị hãy lập dàn ý cho đề phân tích bài thơ cảm xúc mùa thu (Thu hứng) của Đỗ Phủ

1.Mở bài: – Giới thiệu về tác giả, đề tài quen thuộc của ông và sự…

Em hãy lập dàn ý cho đề bài sau: Phân tích bài thơ Báo tiệp (Tin thắng trận) của Hồ Chí Minh.

A, Mở bài: –Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và tác phẩm “Báo điệp”.…

Em hãy lập dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Thân em như tấm lụa đào, Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai …”

A, Mở bài: -Nói đôi nét về than phận người phụ nữ xưa trong xã hội…

Em hãy lập dàn ý bài: Phân tích bài ca dao “Muối ba năm muối đang còn mặn …”.

A, Mở bài: -Nói về những bài ca dao tình yêu , đặc biệt là tình…