Tag Archives: Vẻ đẹp hung bạo; trữ tình của sông Đà

[Văn học 12] Tìm hiểu tác phẩm ‘NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” – Nguyễn Tuân

Vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà

Tìm hiểu tác phẩm ‘NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ” – Nguyễn Tuân Câu hỏi: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dƣới: Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá. Mà nó còn là những cảnh đá bờ sông, dựngvách thành, mặt sông …

Xem thêm

[Ngữ Văn 12] – Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” _ Nguyễn Tuân

Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà

Vẻ đẹp hung bạo trữ, tình của sông Đà trong tác phẩm “Người lái đò sông Đà” _ Nguyễn Tuân Nhận xét về hình tƣợng Sông Đà trong thiên tùy bút Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân, có ý kiến cho rằng: Con Sông Đà mang vẻ đẹp …

Xem thêm